3 พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้บนท้องถนน

3 พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้บนท้องถนน

3 พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้บนท้องถนน

ทุกวันนี้การจราจรบนท้องถนนและการคมนาคมก็มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ถ้าหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ขับรถเป็นประจำ ก็มักจะเจออุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดบนท้องถนน ดังนั้นแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง 3พฤติกรรม ขณะขับรถที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้ทราบพร้อมๆ กัน

1 การเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถ เนื่องจากสายตาและจิตใจพยายามจดจ่ออยู่กับเจ้าโทรศัพท์มือถือจึงทำให้ละเลยการขับรถไปบางชั่วขณะ ถ้าหากเกิดการเบรกกะทันหันขึ้น ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ในทันที

2 การจับพวงมาลัยมือเดียว การขับรถที่ถูกวิธีนั้นต้องจับแบบประคองทั้งสองมือโดยมือซ้ายจับบริเวณพวกมาลัยที่ตำแหน่ง 10 นาฬิกา  และมือขวาจับที่ตำแหน่ง 2 นาฬิกา ทั้งนี้เพื่อความรัดกุมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น

3. เมาแล้วขับ   อุบัติเหตุกว่า 70 % เกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาดแล้วทำการขับขี่ เพราะฉะนั้นแล้วเราขอเป็นหนึ่งช่องทางที่จะช่วยประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณเอง