ต้องการเช่า

บริษัท มิสเตอร์ คาร์เร้นท์ จำกัด บริษัทในเครือของราชารถตู้ ซึ่งเปิดให้บริการเช่ารถมา 10 กว่าปี ให้บริการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน ทั่วประเทศ

ประเภทการเช่า
ระยะยาว 1-5 ปี

เช่ารถอย่างเดียวและพร้อมพนักงานขับรถ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
- โรงพยาบาลชลบุรี
- รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
- การเคหะแห่งชาติ
- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
- การประปาส่วนภูมิภาค
- กรมขนส่งทางบก
- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
- การไฟฟ้านครหลวง
- กรมการจัดหางาน
- สมอ
- สำนักงานประกันสังคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Customer Service Team
โทร. 02-374-2249 อีเมล์ patcharakorn@mrcarrent.com