สิ่งที่ควรรู้ก่อนเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถตู้

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถตู้

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถตู้

ก่อนออกเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่ง การวางแผนก่อนเดินทางเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อต้องเช่ารถตู้สำหรับท่องเที่ยว ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากการไปเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยมีสิ่งที่ควรรู้ไว้ ดังต่อไปนี้

-เรื่องจำนวนคนและสัมภาระที่ต้องนำขึ้นรถตู้ ต้องเหมาะสมและมีความสมดุล เช่น ถ้าในทริปที่จะเดินทางมี 10 คน อาจเลือกเช่ารถตู้แบบ 14 ที่นั่ง และใช้พื้นที่แถวสุดท้ายเป็นที่เก็บของ สัมภาระ จำนวนคนก็จะไม่แน่นจนเกินไป และยังมีพื้นที่พอสำหรับเก็บของด้วย

-ควรวางแผนลำดับสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละวัน ว่าจะไปที่ไหนเป็นที่แรก จนถึงสถานที่สุดท้าย เพื่อตกลงทำความเข้าใจกับผู้ขับรถตู้ เมื่อถึงวันที่เดินทางจริง การวางแผนส่วนนี้จะช่วยประหยัดเวลาได้มาก

-ในกรณีที่ไปต่างถิ่นที่ไม่คุ้นเคย บางครั้งบางสถานที่ที่เข้าถึงยากก็ต้องปรึกษาคนขับรถตู้ด้วยว่า สามารถไปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ เพราะถ้าไม่ปลอดภัยจริงๆ ก็ต้องเปลี่ยนแผน โดยการเตรียมแผนสำรองไว้  #รถตู้ #เช่ารถตู้