3 กฎจราจรที่มือใหม่ควรรู้

3 กฎจราจรที่มือใหม่ควรรู้

3 กฎจราจรที่มือใหม่ควรรู้

หลายคนที่ขับรถในทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ยังไม่รู้กฎหมาย หรือรายละเอียดสำหรับการจราจรบนท้องถนนมากนัก ในวันนี้เราจะนำเกร็ดความในรูปแบบที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย มาฝากทุกท่าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

1. ในการเลี้ยงรถ ผู้ขับขี่จะต้องทำการชิดซ้ายในบริเวณช่องทางเลี้ยและจะต้องเปิดไฟเลี้ยก่อนถึงทางเลี้ยเป็น ระยะทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร เพื่อแจ้งให้รถคันหลังได้ทราบ

2. การจำกัดความเร็วบนท้องถนนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

- บริเวณเขตเทศบาลและในกทม. ใช้ได้ไม่เกิน 80 กม/ชม
- บริเวณนอกเขตเทศบาลและนอก กทม. ไม่เกิน 90 กม/ชม
- ทางด่วนและทางหลวง สามารถใช้ความเร็วไม่กิน 90 กม/ชม

3. ทุกครั้งที่ขับยานพาหนะ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาต ขับรถและลำเนาทะเบียนรถ หากผู้ขับขี่ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจมีโทษปรับ 10000 บาทหรือจำคุกหนึ่งเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ