เช่ารถตู้ ปลอดภัยหรืออันตราย?

เช่ารถตู้ ปลอดภัยหรืออันตราย?

เช่ารถตู้ ปลอดภัยหรืออันตราย?

โดยทั่วไปแล้วการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนก็มีมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎจราจรอยู่แล้ว และโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุที่เรียกว่าอันตรายก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง ดังนั้นหากจะเลือกเช่ารถตู้เพื่อเดินทางหรือท่องเที่ยว รถตู้ก็ถือว่ามีความปลอดภัยไม่น้อยไปกว่ารถโดยสารปะเภทอื่น โดยมีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยสำคัญคือ

อันดับแรก คนขับรถตู้ ควรมีความน่าเชื่อถือในเรื่องความสามารถและทักษะการขับรถที่มากกว่าผู้คนปกติทั่วไป ซึ่งผู้ที่ขับรถตู้บ่อยๆ ย่อมมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทาง มีประสบการณ์บนท้องถนน รวมถึงต้องผ่านการอบรมและทดสอบจากกรมการขนส่งมาก่อน ซึ่งคุณสมบัติที่กล่าวมานี้  ถือได้ว่ามีส่วนช่วยลดความเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุได้ไม่น้อย  

อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ สภาพของรถตู้ที่นำมาให้บริการ ต้องเลือกที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และต้องเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการอยู่เสมอ  นั่นคือมีการตรวจเช็คสภาพรถและระบบก๊าซเป็นประจำ อีกทั้งรถตู้ที่จะนำมาวิ่งให้บริการได้  ก็ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกด้วย #เช่ารถตู้ #รถตู้