การเคลือบเซรามิกและการเคลือบแก้ว แตกต่างกันอย่างไร

การเคลือบเซรามิกและการเคลือบแก้ว แตกต่างกันอย่างไร

การเคลือบเซรามิกและการเคลือบแก้ว ตกต่างกันอย่างไร

อย่างแรกเราจะมาพูดถึงข้อดีสำหรับการเคลือบแก้ว และเคลือบเซรามิกที่เหมือนกันนั่นก็คือ การป้องกันรอยขีดข่วนที่กระทบกับตัวถัง ไม่ว่าจะเป็นความร้อน ก้อนกรวด ก้อนหิน หรือแม้แต่เศษกิ่งไม้ที่ตกลงมา รถของคุณก็จะใสสะอาด ไร้รอบขีดข่วนนั่นเอง ต่อมาจะพูดถึงข้อแตกต่างระหว่าง การเคลือบแก้วและการเคลือบเซรามิกอย่างเข้าใจง่าย

-การเคลือบแก้ว คือการเคลือบชั้นผิวของรถที่มีคุณสมบัติเพิ่มความหนาของพื้นผิว และมีระดับความหนาที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 9 โดยสารที่เคลือบแก้วนั้นจะมีส่วนผสมของซิลิกาและ Polysilazane

-ส่วนการเคลือบเซรามิก คือเอาแก้วมาใช้ความร้อนสูงและอัดแรงเข้าไปเพื่อสร้างโครงสร้างการเรียงตัวใหม่ของชั้นผิวเคลือบลงไปสู่รถของคุณ ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ชั้นผิวของรถมากยิ่งขึ้น