มาตรฐานความปลอดภัยของรถตู้ ที่ควรทราบ

มาตรฐานความปลอดภัยของรถตู้ ที่ควรทราบ

มาตรฐานความปลอดภัยของรถตู้ ที่ควรทราบ

รถตู้โดยสาร ยังคงเป็นหนึ่งประเภทรถโดยสารที่ยังมีการใช้งานทั้งในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเส้นทางระยะสั้น และการเดินทางไปต่างจังหวัดซึ่งเป็นการเดินทางระยะยาว ใครที่ต้องโดยสารรถตู้อยู่เป็นประจำ เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยที่ควรทราบเอาไว้ มีดังนี้

รถตู้โดยสารสาธารณะต้องมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง และผู้โดยสารก็ต้องคาดเข็มขัดทุกคนระหว่างเดินทาง  อีกทั้งต้องเป็นเข็มขัดนิรภัยที่ได้มาตรฐาน UN,ECE ด้วย หากตรวจพบว่าไม่คาดเข็มขัด ทั้งคนขับและคนนั่ง จะถูกปรับ 5,000 บาท

รถตู้โดยสาร จะมีการควบคุมความเร็วด้วยระบบ GPS โดยต้องวิ่งไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง และในแต่ละเส้นทางที่ให้บริการ รวมแล้วต้องวิ่งไม่เกิน 600 กิโลเมตร

ในการเดินทางระยะไกล เช่นเส้นทางไปต่างจังหวัด ทุก 200 กิโลเมตร รถจะต้องหยุดพัก 30 นาที

อนุญาตให้ติดตั้งเบาะโดยสารได้ไม่เกินคันละ 13 ที่นั่ง และห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวน โดยแถวหลังสุดต้องมีช่องทางเดินที่กว้างพอให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกด้านท้ายรถได้และต้องเปิดประตูหลังจากได้ในได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ #รถตู้ #ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถ