ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถตู้และประเภทของรถตู้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถตู้และประเภทของรถตู้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถตู้และประเภทของรถตู้

รถตู้ที่เห็นกันอยู่ตามท้องถนนทุกวันนี้ เช่น Toyota HiaceCommuter  เป็นรถสำหรับโดยสารที่มีขนาดมาตรฐานตั้งแต่ 14-16 ที่นั่ง และแบ่งออก ได้  2 ประเภทใหญ่ๆ คือ รถตู้ประเภทคอมมอนเรลที่ใช้น้ำมันดีเซล ส่วนอีกประเภทก็คือ รถตู้ที่ใช้น้ำมันเบนซิน ที่สำคัญ ทั้งสองประเภทนี้มักจะมีการติดตั้งทั้งระบบก๊าซ NGV หรือ LPG ด้วย โดยเฉพาะรถตู้โดยสาร เพราะช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้หลายเท่า

ในส่วนของรถตู้ที่ติดตั้งระบบก๊าซ NGV (Natural GasForVehicle) และ LPG (Liquefied Petroleum Gas) ก๊าซสำหรับรถตู้ทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่ NGV จะเป็นก๊าซที่เรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ก๊าซ LPG โดยในขั้นตอนการติดตั้งจะต้องผ่านการตรวจสอบตามกฎหมายและต้องมีหนังสือรับรอง

เพื่อยืนยันการติดตั้งที่ถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้ว ก็จะมีการนำรถตู้ไปเช็คสภาพของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ ทั้งหมดนี้จะมีหนังสือรับรองแบบปีต่อปีด้วย #รถตู้ # Toyota Hiace Commuter  #ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถ