Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825
Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825

Toyota Hiace 3.0 MT 2019 (โม่งน้อย) ราคา 509,000฿ 2ฒผ 7825

509,000.00 ฿

2018 Toyota Hiace 3.0 เกียร์ธรรมดา รถตู้ทึบ อลูมิเนียม พร้อมแอร์หลัง รถนิรภัยรถ

สภาพพร้อมใช้งาน เอกสารลงเล่มเรียบร้อย เป็นรถหน่วยงาน 

รถมือเดียว ไม่เคยชนหนัก ไม่เคยน้ำท่วม