4 สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม เมื่อวางแผนเดินทางไกลโดยรถยนต์

4 สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม เมื่อวางแผนเดินทางไกลโดยรถยนต์

4 สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม เมื่อวางแผนเดินทางไกลโดยรถยนต์

ก่อนออกเดินทางด้วยรถยนต์ระยะทางไกลๆ ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือเพื่อจุประสงค์ใดก็ตาม การเตรียมความพร้อมทั้ง 5 อย่างนี้คือสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

1.เช็คของเหลวและเครื่องยนต์ เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์, น้ำมันเบรก, ตลอดจนเช็คสภาพเครื่องยนต์เพื่อดูว่า ไม่มีน้ำมันรั่วซึมจากเครื่องยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างเดินทางได้

2.ยางและลมยาง เช็คสภาพยางว่ายังมีดอกยางเหลืออยู่ เนื้อยางไม่มีการปูดบวมหรือปริแตกรวมทั้งระดับแรงดันลมยางให้เหมาะสมก่อนเดินทางทุกครั้ง

3.มียางและล้ออะไหล่ไว้เตรียมพร้อมไว้เสมอ สำหรับในกรณีที่อาจเกิดปัญหาไม่คาดฝันระหว่างการเดินทาง ซึ่งหากเตรียมอุปกรณ์สำรองไว้ก็จะช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นได้

4.ความพร้อมของคนขับและการศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง เช่น ถ้าเส้นทางมีหลายทางก็ต้องเลือกดูว่าไปทางไหนจะดีที่สุด อีกทั้งยังป้องกันเรื่องของการหลงทางได้ด้วย ส่วนคนที่ต้องขับรถก็ต้องเตรียมพร้อมทางร่างกายไว้เป็นอย่างดี

#รถยนต์ #ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถ