เงื่อนไขและข้อห้ามที่ควรทราบ ก่อนเช่ารถตู้

เงื่อนไขและข้อห้ามที่ควรทราบ ก่อนเช่ารถตู้

เงื่อนไขและข้อห้ามที่ควรทราบ ก่อนเช่ารถตู้

ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถตู้เพื่อเดินทางท่องเที่ยว หรือรถตู้ที่ใช้งานด้านอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ให้บริการเช่ารถตู้ ก็จะมีเงื่อนไขและข้อห้าม เมื่อเช่ารถตู้ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้เช่ารถ รวมทั้งเงื่อนไขที่สอดคล้องกับกฎหมายด้วย โดยอาจจะมีเงื่อนไขที่เหมือนหรือแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่ ก็จะมีที่ควรทราบดังนี้

-ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดขึ้นไปบนรถตู้

-ห้ามเล่นการพนันทุกประเภทบนรถตู้ขณะเดินทาง

-ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทบนรถตู้ หากพนักงานขับรถพบเจอ จำเป็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นๆ ภายในรถ

-ผู้ให้เช่ารถตู้ สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้เช่ารถตู้ เช่น เมื่อมีฝนตกหนัก ถนนขาด โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของพนักงานขับรถ

-ห้ามนำผู้โดยสารคนอื่นมาเพิ่มเติม โดยเฉพาะถ้าเกินจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้  #รถตู้ #เช่ารถตู้